Zefektivnění procesu přepravy zásilek v internetovém obchodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pojkarová, Kateřina
dc.contributor.author Nežádal, Daniel
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:34Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:34Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68643
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na distribuční logistiku internetového obchodu. První část se zabývá oblastí elektronického obchodu a logistiky. Ve druhé části je analyzován proces přepravy zásilek do zahraničí v konkrétním internetovém obchodě. Na to navazuje poslední třetí část, ve které jsou uvedeny návrhy vedoucí k zefektivnění tohoto procesu. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject elektronické obchodování cze
dc.subject distribuční logistika cze
dc.subject přeprava zásilek cze
dc.subject kalkulace nákladů cze
dc.subject alternativní paliva cze
dc.subject electronic commerce eng
dc.subject distribution logistics eng
dc.subject transportation of consignments eng
dc.subject cost calculation eng
dc.subject alternative fuels eng
dc.title Zefektivnění procesu přepravy zásilek v internetovém obchodě cze
dc.title.alternative Streamlining transportation of consignments in the internet shop eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The work focuses on the distribution logistics of internet shop. The first part deals with electronic commerce and logistics. The second part contains the analysis of transportation of consignments abroad in the specific internet shop. This is followed by the last third part, which contains proposals to improving this process. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Management elektronických komunikací a poštovních služeb cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36454
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 33633
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account