Zpracování balíkových zásilek v přepravní síti České pošty, s.p.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salava, Daniel
dc.contributor.author Jung, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:34Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:34Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68642
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na zpracování balíkových zásilek v přepravní síti Česká pošta, s.p. a snaží se najít cesty ke zlepšení efektivity zpracování těchto zásilek se zaměřením na sběrný přepravní uzel Ostrava 02. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Ostrava cze
dc.subject Česká pošta cze
dc.subject balíkové zásilky cze
dc.subject pošta cze
dc.subject třídící stroj cze
dc.subject Ostrava eng
dc.subject Czech post eng
dc.subject parcels eng
dc.subject post eng
dc.subject sorting machine eng
dc.title Zpracování balíkových zásilek v přepravní síti České pošty, s.p. cze
dc.title.alternative Processing of parcels in the Czech Post postal network eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The work focuses on the question processing parcels in the Czech Post postal network and tries to finds solutions for improving effectivity of processing with focusing on sorting centre Ostrava 02. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Management elektronických komunikací a poštovních služeb cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36453
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 33625
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account