Produktový mix Českých drah, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chocholáč, Jan
dc.contributor.author Kopřiva, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:31Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:31Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68634
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na společnost České dráhy, a.s. a její služby poskytované v rámci širokého portfolia produktů všem cestujícím. V první části práce se autor zaměří na všeobecné informace o nástrojích marketingového mixu. Ve druhé části tyto nástroje aplikuje na produkty a služby společnosti České dráhy, a.s., zejména pak na prvky marketingového mixu, kterými jsou 4P, 5P, 7P, SWOT analýza a nástroje 4C. V poslední části dojde k vyhodnocení navržených produktů na základě dotazníkového šetření. Navrhované produkty, které budou respondentům prezentovány, vznikly na základě briefingu se zástupcem Českých drah, a.s. a se zaměstnanci cateringové společnosti JLV, a.s. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject České dráhy, a.s. cze
dc.subject marketing cze
dc.subject služby v dopravě cze
dc.subject Regiojet, k.s. cze
dc.subject LeoExpress, a.s. cze
dc.subject railways transport eng
dc.subject České dráhy eng
dc.subject marketing eng
dc.subject transport service eng
dc.subject Regiojet eng
dc.subject LeoExpress eng
dc.title Produktový mix Českých drah, a.s. cze
dc.title.alternative Product mix of České dráhy, a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis focuses on the company České dráhy, a.s. and on its services, which are promoted in wide portfolio of products to all customers. In the first chapter the author focuses to general information about tools of Marketing Mix. In the next chapter are these tools applicated to products and services of České dráhy, a.s., mainly to the points of Marketing Mix, which are following tools 4P, 5P, 7P, SWOT analysis and tools of 4C. The conclusion deals with proposed products, which are based on questionnaire results. Proposed results, which will be presented to respondents, were created thanks to briefing with the representative of České dráhy, a.s. and with employees of catering company JLV, a.s. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36436
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 33588
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account