Řízení a organizace skladu ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Jochec, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:30Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68632
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku týkající se skladování a jeho řízení v určitém podniku. Konkrétně se jedná o sledování současného řízení skladování s cílem o vylepšení současných postupů a metod především při vyskladnění materiálu ze skladu. Mimo to se práce zabývá i sledováním zbytečných pohybů či chyb lidského faktoru. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject FIFO cze
dc.subject lidský faktor cze
dc.subject regály cze
dc.subject sklady cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject materiál cze
dc.subject human factor eng
dc.subject material eng
dc.subject shelf eng
dc.subject stock eng
dc.subject warehouse eng
dc.title Řízení a organizace skladu ve vybrané společnosti cze
dc.title.alternative The management and organization of warehouse in the company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on problematics related to storage and its management in a particular company. Specifically it is about current storage management monitoring in order to improve current procedures and methods especially when removing material from a warehouse. Furthermore the work deals with a tracking of unnecessary movements or human factor errors. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36445
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33586
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account