Evidence nedokončené výroby při výrobě převodovek ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nožička, Jiří
dc.contributor.author Fojtášek, Michal
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:28Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:28Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68627
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku evidence nedokončené výroby převodovek a také na procesy, které jsou její nedílnou součástí. Což zahrnuje zefektivnění evidování materiálu a manipulaci s ním a konkrétně i převážení materiálu do skladů a k výrobním linkám. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nedokončená výroba cze
dc.subject evidence cze
dc.subject manipulace cze
dc.subject materiál cze
dc.subject efektivita cze
dc.subject automatická identifikace cze
dc.subject unfinished work eng
dc.subject record keeping eng
dc.subject manipulation eng
dc.subject material eng
dc.subject efficiency eng
dc.subject automatic identification eng
dc.title Evidence nedokončené výroby při výrobě převodovek ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. cze
dc.title.alternative Record keeping of unfinished work in process in the production of gearboxes in ŠKODA AUTO a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The present bachelor thesis aims at the issue of gearboxes and its recording in an unfinished work in process which is an integral part of it. The unfinished work in process itself involves streamlining of materials used, manipulation with them and transportation of the materials from the warehouse to assembly lines. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36450
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 33578
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account