Pojištění jako ochrana před riziky souvisejícími s přepravou zboží v silniční nákladní dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisenhammerová, Monika
dc.contributor.author Hackenberg, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:26Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:26Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68621
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na pojištění při přepravě zboží v silniční nákladní dopravě. Práce obsahuje analýzu pojistných produktů tří vybraných pojišťoven. Na základě poznatků získaných provedením této analýzy byl vytvořen návrh na zlepšení pojistných produktů. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pojištění při přepravě zboží cze
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject pojistné produkty cze
dc.subject rizika cze
dc.subject insurance the carriage of goods eng
dc.subject road transport eng
dc.subject insurance products eng
dc.subject risks eng
dc.title Pojištění jako ochrana před riziky souvisejícími s přepravou zboží v silniční nákladní dopravě cze
dc.title.alternative Insurance as a protection against the risks associated with the carriage of goods in the road freight transport eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on insurance for the transport of goods in road freight transport. The work contains an analysis of the insurance products of the three selected insurance companies. On the basis of the knowledge gained by performing this analysis, was created a proposal to improve insurance products. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36452
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 31175
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account