Management podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim
dc.contributor.author Faltýnová, Eva
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:06Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:06Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68613
dc.description.abstract První část práce se zaměřuje na seznámení s problematikou managementu podniku, podnikové kultury, manažerských funkcí a styly vedení manažerů. Druhá část popisuje vybrané podniky a jejich organizační strukturu a následné zjištění situaci podniků. V závěru pak vyhodnocení zjištěných údajů s vyvozením hlavních závěrů a doporučení. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení cze
dc.subject podniky cze
dc.subject manažerské funkce cze
dc.subject plánování cze
dc.subject kontrolování cze
dc.subject organizování cze
dc.subject personalistika cze
dc.subject vedení cze
dc.subject management eng
dc.subject enterprise eng
dc.subject management functions eng
dc.subject planning eng
dc.subject controlling eng
dc.subject organizing eng
dc.subject human resources eng
dc.subject leadership eng
dc.title Management podniku cze
dc.title.alternative Management enterprise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated The first part of the thesis is focused to inform about management enterprise, corporate culture,functions of management and leadership style. The second part describes the chosen companies and their organizational structure and then finds out situation in the enterprises. In the conclusion of the thesis there is evaluation of information and proposed improvements. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36100
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Management podniku.Cílem práce bylo popsání základů problematiky managementu, podnikové kultury a manažerských funkcí. Hlavním cílem je výběr podniků a porovnání jejich organizačních struktur a finančních ukazatelů.Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucího práce:1) Které činnosti se zařazují do štábních složek podřízených přímo řediteli?2) Který z hodnocených podniků považujete za nejlepší z hlediska výsledků?Odpovědi na otázky vedoucího práce i komise byly dostačující až na drobné výhrady. cze
dc.identifier.stag 31700
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account