Terapie ve speciální pedagogice a jejich využití pohledem odborníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šándorová, Zdenka
dc.contributor.author Novotná, Dominika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:55Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:55Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68606
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem "Terapie ve speciální pedagogice a jejich využití pohledem odborníků" je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce se zabývá pojmem terapie pohledem odborníků lékařů, speciálních pedagogů, psychologů, terapeutů atd. Kapitoly popisují konkrétní druhy terapií ve speciální pedagogice, jako jsou například arteterapie, animoterapie a další. Část je věnována i speciální pedagogice. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a tvoří tak ucelený náhled na terapie ve speciální pedagogice. Empirická část se věnuje analýze terapií aplikovaných v konkrétním zařízení sociálních služeb. Kvalitativní výzkum vznikl metodami rozhovorů a zúčastněných pozorování. Výsledky výzkumného šetření obsahují i několik kazuistik. Cílem diplomové práce je komparace speciálně pedagogické teorie a praxe v oblasti terapií ve speciální pedagogice. cze
dc.format 122 s (259 562 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject speciální pedagogika cze
dc.subject speciálně pedagogické terapie cze
dc.subject terapeutické přístupy cze
dc.subject animoterapie cze
dc.subject arteterapie cze
dc.subject terapeutické procesy cze
dc.subject special education eng
dc.subject special education therapy eng
dc.subject therapeutic approaches eng
dc.subject animal therapy eng
dc.subject art therapy eng
dc.subject therapeutic processes eng
dc.title Terapie ve speciální pedagogice a jejich využití pohledem odborníků cze
dc.title.alternative Therapies in Special Education and Their Usage Viewed by the Experts eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Škoviera, Albín
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated The thesis 'Used of Therapy in Special education and Expert views on this topic' is divided into two parts the theoretical and the empirical. The theoretical part is looking at how medical experts, teachers of special education, psychologists, therapists and others define 'therapy'. Each chapter is describing different kinds of therapies which are used in Special education. For example, art therapy, animal therapy and others, this part also focuses on defining special education. The chapters are written in chronological order and aim to provide a complete overview on the therapies used in Special education. The empirical part is focused on analysing used therapies in specific social services. The findings have been collected by conducting interviews, using observation methods and studying individual cases. The main aim of this dissertation is to compare the theoretical part and the practical part of therapies used in Special education, giving a clear account of the differences. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35745
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence \par{Studentka~představila cíle a~zaměření diplomové práce. Odpověděla na otázky z posudků a reagovala na dotazy členů komise.\par} cze
dc.identifier.stag 32684
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account