Mimoúrovňové křížení dálnice D35 a obchvatu sil. II/286 kolem města Jičín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lopour, Pavel
dc.contributor.author Macháček, Jaroslav
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:41Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:41Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68595
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem mimoúrovňového křížení plánové dálnice D35 a napojení na okolní plánovanou dopravní síť. Návrh obsahuje kompletní dopravní napojení obchvatu silnice II/286 kolem města Jičín a stávající silnice II/286 na dálnici D35 s ohledem na návrh cyklotrasy podél stávající silnice II/286. cze
dc.format [nestr.] + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights
dc.subject dálnice cze
dc.subject mimoúrovňové křižovatky cze
dc.subject obchvaty cze
dc.subject okružní křižovatky cze
dc.subject cyklotrasy cze
dc.subject svislé a vodorovné dopravní značení cze
dc.subject highway eng
dc.subject flyover crossing eng
dc.subject bypass eng
dc.subject roundabout eng
dc.subject bicycle routes eng
dc.subject vertical and horizontal traffic sings eng
dc.title Mimoúrovňové křížení dálnice D35 a obchvatu sil. II/286 kolem města Jičín cze
dc.title.alternative Flyover crossing D35 motorway and bypass routes II / 286 around the town of Jicin eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Haburaj, František
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the flyover crossing of planned D35 motorway and planned connections to the surrounding road network. This work includes entire trasnport connections of bypass road II/286 around the town of Jičín and the existing road II/286 to the highway D35 with regards to the bicycle routes along the existing road II/286. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36812
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 32264
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account