Mladiství jako delikventi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie
dc.contributor.author Kamenická, Radka
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:22Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:22Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68579
dc.description.abstract Tato práce popisuje historii vězeňství a trestního práva na českém území. Zejména se zaměřuje na mladistvé delikventy, kteří jsou napříč dobou sledovanou skupinou osob. Práce se pokusí přiblížit zmíněný historický vývoj trestního práva týkajícího se mladistvých. Dále tato práce popisuje současnou strukturu a organizaci Vězeňské služby se zaměřením na výkon trestního opatření odnětí svobody u mladistvých. cze
dc.format 60 s., 4 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject delikvent cze
dc.subject výkon trestu cze
dc.subject trestný čin cze
dc.subject mladistvý cze
dc.subject deliquent eng
dc.subject prosecution eng
dc.subject crime eng
dc.subject adolescent eng
dc.title Mladiství jako delikventi cze
dc.title.alternative Underage People as Delinquents eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hrdinová, Veronika
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated This bachelor work is aimed at history of prison and criminal law on Czech territory. In particular is focused on young deliquent who are monitored throughout the time a group of people. The work is trying to approach historical progression of criminal law regarding adolescent. Further, this thesis describes the current structure and organization of the Prison Service, focusing on the performance of the criminal actions of imprisonment for adolescent. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35882
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Přestavení práce. 2. Posudek vedoucí práce a oponentky. 3. Diskuse - literatura k tématu, rozhovor s mladistvým odsouzeným - citace v seznamu info-zdrojů. cze
dc.identifier.stag 29857
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account