Pojetí slovanské mytologie u současných českých rodnověrců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horák, Pavel
dc.contributor.author Dusík, Jiří
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:16Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:16Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68576
dc.description.abstract Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem současní rodnověrci rozumí a pojímají slovanskou mytologii. Výzkumná hypotéza předpokládá, že současní badatelé chápou mytologii stejně jako současní rodnověrci. Hlavními metodami při výzkumu byla práce s písemnými zdroji a analýza písemných zdrojů. Z důvodu relativně malého počtu písemných zdrojů byl v této práci zcela zásadní terénní výzkum. V první kapitole jsou uvedeni kronikáři a misionáři, kteří psali o slovanském náboženství a mýtech. Druhá kapitola se zabývá současným stavem bádání, kde jsou zmíněni nejznámější čeští badatelé a jejich chápání mytologie. Tato kapitola se snaží vymezení pojmu mýtu z pohledu současných rodnověrců. V této kapitole narážím na problémy v chápání mýtu a jeho následné interpretace. Poslední kapitola představuje terénní výzkum u současných rodnověrců. Terénní výzkum spolu s poznatky z rozhovorů se snaží zodpovědět výzkumnou otázku v závěru práce. V závěrečné kapitole je shrnutí všech získaných poznatků a s jistou výjimkou potvrzení výzkumné otázky. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mýtus cze
dc.subject Slované cze
dc.subject pohanství cze
dc.subject bohové cze
dc.subject rodnověří cze
dc.subject kroniky cze
dc.subject Myth eng
dc.subject Slavs eng
dc.subject paganism eng
dc.subject gods eng
dc.subject Native Faith eng
dc.subject chronicles eng
dc.title Pojetí slovanské mytologie u současných českých rodnověrců cze
dc.title.alternative The Notion of Slavic Mythology by Contemporary Czech Native Faith Followers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Lisý, Štěpán
dc.date.accepted 2017-05-30
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to determine how contemporary Czech Native Faith Followers conceive Slavonic mythology. The research hypothesis posits that modern Native Faith Followers understand the mythology in the same way as contemporary scholars. Textual analysis of the written sources, mainly chronicles and scholarly treatises on the subject was the primary research method. Due to the relatively small number of written sources regarding contemporary Czech Native Faith was important to conduct a field research. The first chapter outlines missionary chroniclers, who wrote about Slavic religion and myths. The chapter highlite the problematic nature of our understanding of the myth. The second chapter presents the current state of research and introducing the most famous Czech researchers and their understanding of mythology. It shows how contemporary scholars deals with the issue of myth. The last chapter presents my field research conducted among Czech Native Faith followers dealing with their understanding of mythology. The summary of all the acquired knowledge and answers on the research questions are in the conclusion. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36145
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Obhajoba proběhla úspěšně. cze
dc.identifier.stag 32207
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account