Vyšehrad v prózách Popelky Biliánové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pató, Marta
dc.contributor.author Steinová, Jenifer
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:03Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:03Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68569
dc.description.abstract Hlavním cílem předkládané práce je interpretace toposu Vyšehrad v díle autorky Popelky Biliánové, a to zejména v díle Pověsti vyšehradské. V práci se tedy budeme zejména věnovat vymezení prostoru Vyšehrad, a to jak z dobové kontextu, tak ve vztahu k pověstem. Vedle Vyšehradu se práce soustředí na osobnost a život Popelky Biliánové, který je s Vyšehradem nepopíratelně spojen. Nakonec v práci zanalyzujeme některé pověsti, které budeme konfrontovat s díly dobových autorů. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Popelka Biliánová cze
dc.subject Vyšehrad cze
dc.subject literární prostor cze
dc.subject pověst cze
dc.subject literary space eng
dc.subject legend eng
dc.title Vyšehrad v prózách Popelky Biliánové cze
dc.title.alternative Vyšehrad in Popelka Biliánová´s Prose eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Říha, Ivo
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The main aim of this thesis is the interpretation of literary space in Vyšehrad in the works of Popelka Biliánová, particulary Pověsti Vyšehradské. The thesis will be focused on the definition of space in Vyšehrad, in relation to period context and legends. Another aspect of the thesis we will focus is on the personality and life of Popelka Biliánová as it has an undeniable connection to Vyšehrad. At the end of this thesis we will be analyzed some of the legends connected to Vyšehrad and compared with the selected Vyšehrad legends from the same period. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35872
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka představila téma práce, cíle a zvolenou metodu. 2. vedoucí práce a oponent seznámili komisi s posudky. 3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích a na další dotazy členů komise. 4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 32579
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account