Reflexe Broučků Jana Karafiáta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kamenická, Andrea
dc.contributor.author Kašparová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:03Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:03Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68568
dc.description.abstract Cílem této práce, věnované knize Broučci spisovatele Jana Karafiáta, je představit a analyzovat knihu z hlediska žánrového, kompozičního, obsahového a jazykového. Po vlastním rozboru následuje stručná reflexe jejího přijetí na základě dobových pramenů. V jednotlivých kapitolách se zaměřujeme na specifika, díky nimž se stali Broučci vděčným námětem k přepracováním a adaptacím, a jejich příběh tak zůstává populární i v současné době. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jan Karafiát cze
dc.subject Broučci cze
dc.subject poslušnost cze
dc.subject teologie cze
dc.subject autorská pohádka cze
dc.subject Jan Karafiát eng
dc.subject Broučci eng
dc.subject obedience eng
dc.subject theology eng
dc.subject author fairytale eng
dc.title Reflexe Broučků Jana Karafiáta cze
dc.title.alternative The reflections of Broučci by Jan Karafiát eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Malý, Radek
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis presents and analyses the book Broučci by Jan Karafiát in terms of genre, compositional, content and language. The analysis itself is followed by a brief reflection of reception by contemporary readers. The chapters of the thesis reflect all those specifics of book Broučci that make the story popular even today. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35873
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka představila téma práce, cíle, zvolenou metodu. 2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky. 3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích. 4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 32568
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account