Činnost organizace "Żegota" během druhé světové války

Show simple item record

dc.contributor.advisor Téra, Michal
dc.contributor.author Králová, Vendula
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:02Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-06-28
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68566
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vznikem a činností podzemní organizace Rada Pomocy Żydom „Żegota“, která pracovala při polském odboji během druhé světové války. Studentka popsala židovskou populaci v Polsku a s ní spojené důvody antisemitismu vůči ní a další vývoj během druhé světové války, při níž jí byly poskytnuty různé druhy pomoci polským odbojem. Nejvíce se zaměřila na polský podzemní stát, aktivity zmíněné organizace a její hlavní představitele. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rada Pomocy Żydom „Żegota“ cze
dc.subject Židé cze
dc.subject polský odboj cze
dc.subject druhá světová válka cze
dc.subject ghetto cze
dc.subject povstání cze
dc.subject Rada Pomocy Żydom "Żegota" eng
dc.subject Jews eng
dc.subject Polish resistance eng
dc.subject World War II eng
dc.subject ghetto eng
dc.subject uprising eng
dc.title Činnost organizace "Żegota" během druhé světové války cze
dc.title.alternative Activity of Organisation "Żegota" during the Second World War eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vydra, Zbyněk
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the formation and the activity of illegal underground organisation „The Council to Aid Jews „Żegota“, that had been operating in the frame of Polish resistance during the Second World War. The student had described the Jewish population in Poland and reasons that led to the anti-Semitism against it. The following development during the Second World War“, where the organisation had received different kind of assistance provided by the Polish resistance is described as well. The student’s main effort has been focused on the Polish underground state, the activities of the organisation mentioned above and its main representatives. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline SSEUP+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence \par{Prezentace tématu práce, metodologie, odb. literatura. Posudky vedoucího a oponenta. Rozprava.\par} cze
dc.identifier.stag 31638
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account