Návykové látky v těhotenství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Faltová, Barbora
dc.contributor.author Šedová, Tereza
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:11:32Z
dc.date.available 2017-06-22T06:11:32Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68549
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována návykovým látkám v těhotenství. Teoretická část se věnuje těhotenství a prenatální péči, dále drogové závislosti, jednotlivým skupinám návykových látek a popisu jejich vlivu na průběh těhotenství, plod a novorozence. Zaměřuje se na důsledky užívání návykových látek v těhotenství a populaci drogově závislých těhotných žen, dále definuje specifika prenatální péče žen s drogovou závislostí a léčbu drogové závislosti těhotných žen. Cílem výzkumné části bylo zjistit rozsah informací těhotných žen o účincích návykových látek v těhotenství. V této části jsou prezentovány výsledky kvantitativního výzkumného šetření. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject těhotenství cze
dc.subject návykové látky cze
dc.subject drogy cze
dc.subject drogové závislosti cze
dc.subject informovanost cze
dc.subject pregnancy eng
dc.subject addictive substances eng
dc.subject drugs eng
dc.subject drug addiction eng
dc.subject drug awareness eng
dc.title Návykové látky v těhotenství cze
dc.title.alternative Addictive substances in pregnancy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mikšovská, Vendula
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This thesis deals with drug abuse during pregnancy. The theoretical part discusses pregnancy and prenatal care, drug addiction, particular groups of addictive substances and describes their influence on the process of pregnancy, foetus and neonate. It focuses on consequences of drug usage in pregnancy and population of drug addict pregnant women. Further, it defines particularities of prenatal care for drug addict women and addiction treatment of pregnant women. The goal of the practical part of the thesis is to inquire extent of drug awareness of pregnant women. The outcomes of quantitative inquire are presented here. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36519
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Setkala jste se v průběhu své odborné praxe s drogově závislou rodičkou a problematikou péče i ni? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 33015
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account