Faktory ovlivňující rozvoj gestačního diabetu mellitu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotková, Jitka
dc.contributor.author Masaříková, Kristýna
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:11:29Z
dc.date.available 2017-06-22T06:11:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68544
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou gestačního diabetu mellitu. Teoretická část shrnuje poznatky o charakteristice tohoto onemocnění, predisponujících faktorech, rizikách a léčbě a také předkládá významné prvky role porodní asistentky v péči o ženu s diagnózou GDM. Výzkumná část podává informace o zastoupení jednotlivých predisponujících faktorů, dále o okolnostech porodu a kontroly po šestinedělí v diabetologické poradně. Práce byla zpracováno metodou retrospektivní studie. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject gestační diabetes mellitus cze
dc.subject orální glukózový toleranční test cze
dc.subject rizikové faktory cze
dc.subject těhotenství cze
dc.subject gestational diabetes mellitus eng
dc.subject oral glucose tolerance test eng
dc.subject risk factors eng
dc.subject pregnancy eng
dc.title Faktory ovlivňující rozvoj gestačního diabetu mellitu cze
dc.title.alternative The factors influencing the development of gestational diabetes mellitus eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Petržílková, Helena
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the issue of gestational diabetes mellitus. The teoretical part summarizes the knowledges about charakteristics of this disease, predisposing factors, risks and therapy and also presents important elements of the role of midwife in the care of a woman diagnosed with GDM. The research part provides information about representation of the individual predisposing factors, also about circumstandes of childbirth and the postpartum check in the diabetes clinic. This thesis was processed by a retrospective study. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36523
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Vysvětlete mi, prosím, podrobněji Obrázek 7 (str.37). 2. Jakým způsobem jste vyhodnotila krevní tlak v I., II. a III. trimestru gravidity? cze
dc.identifier.stag 33004
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account