Tlumení bolesti u nedonošeného novorozence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škorničková, Zuzana
dc.contributor.author Homolková, Kristýna
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:11:29Z
dc.date.available 2017-06-22T06:11:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68542
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na léčbu bolesti u předčasně narozených novorozenců. Příznaky, hodnotící škály a jednotlivé metody využívané k tlumení bolesti shrnuje teoretická část práce. Výzkumná část podává informace o znalostech nelékařských zdravotnických pracovníků ohledně nefarmakologických a farmakologických metod tlumení bolesti. Informace byly zjišťovány pomocí dotazníkového šetření. cze
dc.format 61 s. (70 131 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bolesti cze
dc.subject nedonošení novorozenci cze
dc.subject hodnotící škály cze
dc.subject léčby cze
dc.subject pain eng
dc.subject premature newborns eng
dc.subject rating scales eng
dc.subject treatments eng
dc.title Tlumení bolesti u nedonošeného novorozence cze
dc.title.alternative Pain treatment for premature newborn eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Petržílková, Helena
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problems of the pain treatment for premature newborns. The theoretical part summarizes symptoms, rating scales and methods used to treat the pain. The practical part of the thesis aims to inform about knowledges of the non-medical health workers, which are related non-pharmacological and pharmacological methods of the pain treatment. We use the survey for the research of the practical part of the thesis. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36532
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. S kterými nefarmakologickými metodami tlumení bolesti u novorozenců jste se v průběhu praxe nejčastěji setkala? 2. V úvodu uvádíte, že se o bolesti u předčasně narozených novorozenců ve společnosti příliš nemluví. Proč se tak domníváte? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 33000
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account