Sledování kvality tisku při potisku nasávané kartonáže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vališ, Jan
dc.contributor.author Götz, Robert
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:11:17Z
dc.date.available 2017-06-22T06:11:17Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68536
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hodnocením testovacích obrazců na obalech z nasávané kartonáže. V úvodu přibližuje výrobu nasávané kartonáže s krátkým ohlédnutím na její historický vývoj a všímá si jejích výhod pro balení potravin. Dále jsou představeny možnosti zušlechtění nasávané kartonáže s důrazem kladeným na její potisk technologií nepřímého knihtisku. V teoretické části se práce zabývá popisem zkoumaných vzorků z hlediska jejích vlastností. Pro další část práce byly připraveny testovací obrazce, které byly vytištěny na krabičky určené pro balení a export vajec. Na vytištěných vzorcích byly změřeny potřebné parametry, které pak byly analyzovány v experimentální části práce. Z diplomové práce vzešlo několik doporučení na upravení postupu stávající výroby pro lepší výsledný tisk. cze
dc.format 128 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject nasávaná kartonáž cze
dc.subject potisk cze
dc.subject kvalita tisku cze
dc.subject testovací obrazec cze
dc.subject nepřímý knihtisk cze
dc.subject molded fiber eng
dc.subject printing eng
dc.subject print quality eng
dc.subject test pattern eng
dc.subject letterset eng
dc.title Sledování kvality tisku při potisku nasávané kartonáže cze
dc.title.alternative Monitoring of print quality during printing on molded fiber eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Nesládek, Ivan
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the evaluation of test patterns on molded fiber packings. In the beginning it introduces the topic of manufacturing molded fiber, with a short descripiton of its history, and takes into consideration its advantages for food packaging. Later on it brings to one´s attention possibilities of finishing molded fiber with an accent for its printing by letterset technology. The theoretical part of the thesis is talking about specification of researched samples in view of their characteristics. Test patterns were prepared for the next part of the thesis; these were printed onto cartons used for packaging and the export of eggs. On printed samples all of the needed parameters were measured and these were analyzed in the experimental part of the thesis. A few recommendations for adjusting current manufacturing procedures were suggested by this thesis to achieve better printing results. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37223
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Proč byl použit zdroj D50/10? Proč při subjektivním hodnocení tištěného motivu byly skupiny rozděleny na odbornou a neodbornou skupinu? Co je pH ? prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. - Závěry jsou vyvozeny ze všech v práci v práci uvedených údajů, nebo jenom z některých? Chyba odstínu a šedost jsou parametry, které v praxi používáte? ing. Tomáš Syrový, Ph.D. - Jaký byl vliv přelisování na kvalitu tisku? cze
dc.identifier.stag 33409
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account