Aplikace Smart Label v oblasti potravinářského průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Syrový, Tomáš
dc.contributor.author Češek, David
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:11:17Z
dc.date.available 2017-06-22T06:11:17Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68535
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou chytrých etiket na obalech potravin. Práce se zaměřuje především na problematiku legislativy chytrých etiket na obalech potravin. Součástí práce je porovnání současného vývoje u různých typů chytrých etiket a možné využití standardních tiskových technik pro tisk chytrých etiket. Na závěr se práce zabývá možností aplikovat chytré etikety v chladícím řetězci potravin. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject legislativa EU cze
dc.subject design obalů cze
dc.subject chytré etikety cze
dc.subject balení potravin cze
dc.subject inteligentní obaly cze
dc.subject EU legislation eng
dc.subject packaging Design eng
dc.subject smart labels eng
dc.subject food packaging eng
dc.subject intelligent packaging eng
dc.title Aplikace Smart Label v oblasti potravinářského průmyslu cze
dc.title.alternative Aplication of Smart Labels in food and cold chain industry eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bourek, Jan
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of smart labels for food packaging. The work focuses on problems of legislation of smart labels on food packaging. The part of the research was comparing?s different types of smart labels and using of standard printing technologies for print smart labels. Finally, the work investigates the applicability of labels in the food cold chain management. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37222
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Proč nebylo použito více typů štítků od různých výrobců? Zaznamenal jste při manipulaci se štítky nějaké zásadní rozdíly? Jaké jsou rozdíly při použití štítků a dataloggerů? Najakém principu měří teplotu štítek typu Tempchek? prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. - Štítky měří jenom teplotu? ing. Jan Vališ, Ph.D. - Jakým způsobem komunikuje štítek s telefonem? doc. Ing. Michal Veselý, CSc. - Měří štítek i záporné teploty? prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Na jakém principu funguje teplotní čidlo? cze
dc.identifier.stag 33387
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account