Příprava a studium chalkogenidových skel dotovaných prvky vzácných zemin - materiálů pro aktivní aplikace v blízké a střední IČ oblasti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wágner, Tomáš
dc.contributor.author Kašpar, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:11:05Z
dc.date.available 2017-06-22T06:11:05Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68522
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce je zaměřená na studium chalkogenidových skel systému 80GeS 2 - 20Ga2S3 dopovaných prvky vzácných zemin (Er, Dy, Nd), bizmutem a přechodnými kov y (Cu, Cr, Mn, Pb a Ag). Úvodní teoretická část seznamuje s vlastnostmi těchto skel a přináší rešerše odborné literatury na toto téma. cze
dc.format 80 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject luminiscence cze
dc.subject amorfní chalkogenidy cze
dc.subject vzácné zeminy cze
dc.subject přechodné kovy cze
dc.subject Luminescence eng
dc.subject amorphous chalcogenides eng
dc.subject rare-earths eng
dc.subject transition metal eng
dc.title Příprava a studium chalkogenidových skel dotovaných prvky vzácných zemin - materiálů pro aktivní aplikace v blízké a střední IČ oblasti cze
dc.title.alternative Preparation of chalcogenidge glasses doped by rare earth elements - materials for active applications in near- and mid-IR region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janíček, Petr cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This master´s thesis is focused on the study of the chalcogenide glasses with glassy system 80GeS2 - 20Ga2S3 doped with rare earths elements (Er, Dy, Nd), bismuth and transition metals (Cu, Cr, Mn, Pb and Ag). The introductory theoretical part describes the properties of these glasses and it provides a research of the scientific literatures on this topic. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36874
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 33054
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account