Studium vlivu arsenu na transportní a termoelektrické vlastnosti selenidu cínatého

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kucek, Vladimír
dc.contributor.author Bednář, Michal
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:11:02Z
dc.date.available 2017-06-22T06:11:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68518
dc.description.abstract Předkládaná práce se zabývá vlivem arsenu na termoelektrické vlastnosti polykrystalické sloučeniny SnSe dotované arsenem. Byla připravena řada vzorků o složení SnSe1-xAsx, kde x = 0; 0,0025; 0,005; 0,0075; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,06; 0,08. Na těchto vzorcích byla ověřena fázová čistota a stanoveny mřížkové parametry pomocí rentgenové difrakční analýzy. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject selenid cínatý cze
dc.subject dotování cze
dc.subject termoelektrické vlastnosti cze
dc.subject transportní vlastnosti cze
dc.subject polykrystal cze
dc.subject tin selenide eng
dc.subject doping eng
dc.subject thermoelectric properties eng
dc.subject transport properties eng
dc.subject polycrystal eng
dc.title Studium vlivu arsenu na transportní a termoelektrické vlastnosti selenidu cínatého cze
dc.title.alternative Study of transport and thermoelectric properties of As-doped SnSe eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Navrátil, Jiří
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the influence of arsenic on the thermoelectric properties of polycrystalline SnSe. Several samples of the SnSe1-xAsx system were prepared, where x = 0; 0.0025; 0.005; 0.0075; 0.01; 0.02; 0.03; 0.04; 0.06; 0.08. These samples were tested for phase purity and grid parameters by X-ray diffraction analysis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36879
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 33050
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account