Nukleační proces v podchlazených taveninách Se-Te

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shánělová, Jana
dc.contributor.author Valdés Mitchell, Diego Alejandro
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:57Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:57Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68516
dc.description.abstract Cílem této práce je sledovat nukleační proces v podchlazených taveninách systému Se - Te. Nukleace byla pozorována pomocí optického mikroskopu pracujícího v infračervené oblasti u vzorků se složením Se90Te10, Se80Te20 a Se70Te30 při zvolených teplotách. Z naměřených dat byly následně získány závislosti počtu nukleí na čase, ze kterých byly vypočteny nukleační rychlosti pro dané teploty u jednotlivých vzorků. cze
dc.format 57 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Nukleace cze
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject selen cze
dc.subject telur cze
dc.subject Nucleation eng
dc.subject chalcogenide glasses eng
dc.subject selenium eng
dc.subject tellurium eng
dc.title Nukleační proces v podchlazených taveninách Se-Te cze
dc.title.alternative Nucleation process in undercooled melts Se-Te eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Honcová, Pavla cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to observe the nucleation process in undercooled Se - Te melts. Nucleation was studied at chosen temperatures in samples with composition Se90Te10, Se80Te20 a Se70Te30 using an optical microscope working in the infrared region. The measured data were used to determinate time dependences of nuclei density. The dependences were used to evaluate the nucleation rates at chosen temperatures. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technická fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37078
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 33219
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account