Vliv Si/Al poměru na adsorpční chování FER zeolitu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulánek, Roman
dc.contributor.author Bydžovský, Ota
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:55Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:55Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68513
dc.description.abstract Předmětem teoretické části diplomové práce byl souhrn dostupných informací o existenci můstkových adsorpčních komplexů s důrazem na zeolit typu FER. V experimentální části byly proměřeny adsorpční rovnováhy čtyř základních plynů (CO2, CO, CH4, N2) na dvou vzorcích lišících se poměrem Si/Al. Z adsorpčních dat bylo vypočteno adsorpční teplo jednotlivých plynů na daném zeolitu. Dále byly vypočteny adsorpční selektivity jednotlivých dvojic plynů. Z vyhodnocených dat byly vyvozeny závěry. cze
dc.format 84 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject adsorpce cze
dc.subject můstkový komplex cze
dc.subject zeolit FER cze
dc.subject oxid uhličitý cze
dc.subject oxid uhelnatý cze
dc.subject methan cze
dc.subject dusík cze
dc.subject adsorption eng
dc.subject bridged complex eng
dc.subject FER zeolite eng
dc.subject carbon dioxide eng
dc.subject carbon monoxide eng
dc.subject methane eng
dc.subject nitrogen eng
dc.title Vliv Si/Al poměru na adsorpční chování FER zeolitu cze
dc.title.alternative Effect of Si/Al ratio on adsorptive behaviour of FER zeolite eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rubeš, Miroslav cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The subject of theory of master thesis was summary of bridged adsorption complexes from literature. Zeolite FER was described more detailed. In experimental part was measured adsorption equilibrium of four basic gases (CO2, CO, CH4, N2) on two FER samples differing by Si/Al ratio. From adsorption data was calculated adsorption heat for each gas on zeolite. Later was calculated adsorption selectivity for each pair of gases. From presented data was evaluated conclusions. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technická fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37080
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 33093
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account