Aplikace metody ABC pro řízení zásob obalového materiálu v podniku papírenského průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlčková, Vladimíra
dc.contributor.author Kubíčková, Ludmila
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:44Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:44Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68505
dc.description.abstract Tato práce se zabývá řízením zásob obalových materiálů pro tenké tiskové papíry v podniku papírenského průmyslu v rámci stávajícího dodavatelském systému. Rešeršní část poskytuje poznatky potřebné pro analýzu a řešení konkrétního problému v podniku. V teoretické části byly studovány služby spojené s dodávkou a jejich vliv na zásoby v dodavatelském systému a teorie zásob s metodami diferencovaného řízení zásob. V praktické části bylo využito poznatků diferencovaného řízení zásob pro návrh zlepšení systému dodávání obalů s využitím pohotových zásob vybraných palet. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject obalové materiály cze
dc.subject diferencované řízení zásob cze
dc.subject dodavatelský systém cze
dc.subject skladové položky cze
dc.subject metoda ABC cze
dc.subject služby zákazníkům cze
dc.subject inventory eng
dc.subject packaging material eng
dc.subject differentiated inventory management eng
dc.subject supply chain eng
dc.subject storage items eng
dc.subject ABC method eng
dc.subject customer service eng
dc.title Aplikace metody ABC pro řízení zásob obalového materiálu v podniku papírenského průmyslu cze
dc.title.alternative Application of ABC method for inventory management of packaging material within the company of paper industry eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Oplatek, Tomáš
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This work analyzes inventory management of packaging materials for thin printing paper in company within paper industry in current supply chain. Research part provides theoretical preconditions for analysis and solution of specific issue in the company. In theoretical part were studied delivering services and their influence on inventories in supply chain and theory of inventories with differentiated inventory management. In practical section were used knowledge of differentiated inventory management proposal for improving the system of delivery of packages with usage instant stocks of selected pallets. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36297
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 33139
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account