Studium přípravy a struktury koordinačních sloučenin p-prvků s biochemickými relevancemi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Aleš
dc.contributor.author Janíková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:38Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:38Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68501
dc.description.abstract V rámci této diplomové práce byla připravena řada aduktů PCl5 a SbCl5 s 4-dimethylaminopyridinem (DMAP-ECl5), pyridinem (Py-ECl5), pyrimidinem (Pymd-ECl5), pyrazinem (Pyz-ECl5), 1,3,5-triazinem (Trz-ECl5) a 2,4,6-tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazinem (TPTZ-ECl5). S výjimkou aduktů TPTZ-ECl5, které byly prakticky nerozpustné, byly všechny sloučeniny charakterizovány pomocí multinukleární NMR spektroskopie v roztoku (CDCl3) a v tuhé fázi potom rentgenovou strukturní analýzou. V tuhé fázi má koordinační okolí centrálního atomu fosforu nebo antimonu v těchto aduktech tvar deformovaného oktaedru. V průběhu práce se podařilo charakterizovat i čtyři hydrolytické produkty, jejichž vznik tak potvrdil předpokládanou citlivost těchto sloučenin vůči vzdušné vlhkosti. cze
dc.format 93 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject chlorid fosforečný cze
dc.subject chlorid antimoničný cze
dc.subject dusíkaté báze cze
dc.subject adukty cze
dc.subject pniktogeny cze
dc.subject halogenová vazba cze
dc.subject NMR spektroskopie cze
dc.subject rentgenová strukturní analýza cze
dc.subject phosphorus pentachloride eng
dc.subject antimony pentachloride eng
dc.subject nitrogen bases eng
dc.subject addition compounds eng
dc.subject pnictogens eng
dc.subject halogen bond eng
dc.subject NMR spectroscopy eng
dc.subject X-ray diffraction eng
dc.title Studium přípravy a struktury koordinačních sloučenin p-prvků s biochemickými relevancemi cze
dc.title.alternative Preparation and structural studies of coordination compounds of p-elements with biochemical relevance eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Weidlich, Tomáš cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated A set of addition compounds of PCl5 and SbCl5 with various nitrogencontaining Lewis bases (i.e. 4-dimethylaminopyridine (DMAP-ECl5), pyridine (Py-ECl5), pyrimidine (Pymd-ECl5), pyrazine (Pyz-ECl5), 1,3,5-triazine (Trz-ECl5) and 2,4,6-tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine (TPTZ-ECl5)) was prepared in the term of this work. Structure of these moisture-sensitive species was studied by multinuclear NMR spectroscopy in solution (CDCl3) and X-ray diffraction techniques in the solid state. Central phosphorus or antimony atoms are six-coordinate in the solid state and reveal a distorted octahedral geometry. Structure of four products of hydrolysis of these addition compounds was establisehd within the work as well. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35785
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 33117
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account