Stanovení aktivity cytochromu P450 2E1 v primárních kulturách hepatocytů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kučera, Otto
dc.contributor.author Zelendová, Markéta
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:37Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:37Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68500
dc.description.abstract Tato práce byla zaměřena na zavedení metody stanovení aktivity enzymu cytochrom P450 2E1 v primárních kulturách hepatocytů potkana a myši pomocí enzymatické přeměny substrátu p-nitrofenolu na p-nitrokatechol. Ke zjištění optimální koncentrace p-nitrofenolu pro stanovení aktivity cytochromu P450 2E1 bylo nejprve nutno zjistit, zda p-nitrofenol nevykazuje toxické účinky na hepatocyty v primární kultuře. Míra poškození hepatocytů in vitro byla hodnocena pomocí aktivity laktátdehydrogenázy v kultivačním médiu a aktivity celulárních dehydrogenáz (WST-1 test). cze
dc.format 93 s. (101 037 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject primární kultury hepatocytů cze
dc.subject p-nitrofenol cze
dc.subject p-nitrokatechol cze
dc.subject cytochrom P450 2E1 cze
dc.subject aktivita cytochromu P450 2E1 cze
dc.subject primary cultures of hepatocytes eng
dc.subject p-nitrophenol eng
dc.subject p-nitrocatechol eng
dc.subject cytochrome P450 2E1 eng
dc.subject activity of cytochrome P450 2E1 eng
dc.title Stanovení aktivity cytochromu P450 2E1 v primárních kulturách hepatocytů cze
dc.title.alternative Evaluation of cytochrome P450 2E1 activity in primary cultures of hepatocytes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This work was focused on introduction of method for evaluation of cytochrome P450 2E1 activity in primary cultures of rat and mouse hepatocytes by enzymatic conversion of the substrate p-nitrophenol to p-nitrocatechol. To find the optimal concentration of p-nitrophenol for evaluation of cytochrome P450 2E1 activity was necessary to exclude the potential toxic effect of p-nitrophenol on hepatocytes in primary culture at first. Parameters of hepatocyte damage in vitro were determined by lactate dehydrogenase activity in the culture medium and activity of cellular dehydrogenases (WST-1 test). eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35778
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence \par{1. Prezentace výsledků diplomové práce.\par} \par{\par{2. Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce.\par} \par{3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP.\par}\par} cze
dc.identifier.stag 33116
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account