Porovnání metod stanovení obsahu nukleových kyselin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Libra, Antonín
dc.contributor.author Zámečníková, Petra
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:37Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:37Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68499
dc.description.abstract Tato diplomová práce porovnává výkonnostní parametry měření obsahu DNA spektrofotometrickými a fluorescenčními metodami. Jako doplňující metoda byla zvolena i real-time PCR. Teoretická část se věnuje nukleovým kyselinám, jednotlivým typům DNA a principům všech použitých metod. Definovány jsou také stanovované výkonnostní charakteristiky včetně způsobů jejich získání. V experimentální části jsou pak uvedeny protokoly, výsledky a grafy, všechny členěny po jednotlivých metodách. cze
dc.format 92 s.; 115 295 znaků vč. mezer
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nukleové kyseliny cze
dc.subject kvantifikace cze
dc.subject spektrofotometrie cze
dc.subject fluorimetrie cze
dc.subject real-time PCR cze
dc.subject linearita cze
dc.subject preciznost cze
dc.subject limit detekce cze
dc.subject limit kvantifikace cze
dc.subject pracovní rozsah cze
dc.subject nucleic acid eng
dc.subject quantification eng
dc.subject spectrophotometry eng
dc.subject fluorimetry eng
dc.subject real-time PCR eng
dc.subject linearity eng
dc.subject precision eng
dc.subject limit of detection eng
dc.subject limit of quantification eng
dc.subject working range eng
dc.title Porovnání metod stanovení obsahu nukleových kyselin cze
dc.title.alternative Comparison of methods for assessment of nucleic acid content eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This master thesis compares characteristics of measuring DNA content by spectrophotometric and fluorescent methods. As an additional method was chosen real-time PCR. In the theoretical part are described nucleic acid, individual types of DNA and principles of used methods. Defined are also assayed parameters, including ways of obtaining them. In the experimental part are listed individual protocols, results and graphs all division into chapters by methods. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35779
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky. cze
dc.identifier.stag 33115
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account