Vypovídací schopnost multielementární analýzy lidských vlasů a zvířecích srstí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krejčová, Anna
dc.contributor.author Lexová, Tereza
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:36Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:36Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68497
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na prvkovou analýzu lidských vlasů a koňských žíní. Byl navržen a upraven postup přípravy vzorků koňských žíní pro stanovení 18 prvků pomocí optické spektrometrie s buzením v indukčně vázaném plazmatu a hmotnostní spektrometrie s ionizací v indukčně vázaném plazmatu a průletovým analyzátorem s ortogonálním urychlováním iontů. Byl proveden kontaminační pokus vzorků s půdou, sedimentem, popílkem a roztokem simulovaného potu s přídavkem prvků. cze
dc.format 103 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ICP-MS cze
dc.subject ICP-OES cze
dc.subject koňské žíně cze
dc.subject prací postupy cze
dc.subject prvková analýza cze
dc.subject vlasy cze
dc.subject zvířecí srst cze
dc.subject horse hair eng
dc.subject washing procedures eng
dc.subject elemental analysis eng
dc.subject hair eng
dc.subject animal fur eng
dc.title Vypovídací schopnost multielementární analýzy lidských vlasů a zvířecích srstí cze
dc.title.alternative The explanatory power of multi-analyte analysis of human hair and animal fur eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Husáková, Lenka cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on elemental analysis of human hair and horse hair. The process of preparation of horse hair samples for the determination of 18 elements by an inductively coupled plasma optical emission spectrometry and time-of-flight inductively coupled plasma mass spectrometry has been proposed and modified. The contamination experiment of samples with soil, sediment, fly ash and simulated sweat solution with addition of elements was performed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35794
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků diplomové práce. 2) Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. 3) Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 33111
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account