Vývoj MELISA metody pro stanovení autoprotilátek spojených s Alzheimerovou chorobou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slováková, Marcela
dc.contributor.author Vozandychová, Věra
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:32Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:32Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68491
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá optimalizací metody ELISA na magnetických částicích pro stanovení autoprotilátek ze séra proti biomarkeru Alzheimerovy choroby, amyloidu beta (1-42). Nejprve byl vybrán nejvhodnější nosič v modelovém systému s proteinem alfa-chymotrypsinem a částečně zoptimalizován postup jeho přípravy. V systému s imobilizovaným Abeta (1-42) na magnetických částicích, byl vybraný nosič ještě modifikován raménkem a byla řešena jeho nejvhodnější blokace. Nakonec byl připravený nosič s imobilizovaným Abeta (1-42) aplikován pro stanovení hladin anti-Abeta (1-42) autoprotilátek v sérech pacientů. cze
dc.format 118 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Alzheimerova choroba cze
dc.subject amyloid beta cze
dc.subject autoimunita cze
dc.subject autoprotilátky cze
dc.subject magnetické částice cze
dc.subject ELISA metoda cze
dc.subject MELISA metoda cze
dc.subject Alzheimer's disease eng
dc.subject amyloid beta eng
dc.subject autoimmunity eng
dc.subject autoantibodies eng
dc.subject magnetic beads eng
dc.subject ELISA method eng
dc.subject MELISA method eng
dc.title Vývoj MELISA metody pro stanovení autoprotilátek spojených s Alzheimerovou chorobou cze
dc.title.alternative Development of MELISA method for the determination of autoantibodies associated with Alzheimer´s disease eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jankovičová, Barbora cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis deals with optimization of magnetic beads ELISA method for determination of autoantibodies against biomarker of Alzheimer's disease, Amyloid beta (1-42). First, the most appropriate carrier was selected in the model system with alfa-chymotrypsin, and the preparation proces partly optimized. In the system with immobilized Abeta(1-42) on magnetic particles, the selected carrier was further modified by a shoulder and its was solved the most appropriate blocking. Finally, an immobilized Abeta (1-42) carrier was prepared to determine the levels of anti-Abeta (1-42) autoantibodies in patient's sera. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35780
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1) Prezentace výsledků diplomové práce. 2) Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. 3) Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 32887
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account