Výskyt mikroorganismů v nehojících se ranách.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožková, Iveta
dc.contributor.author Schwanová, Nikola
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:31Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:31Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68489
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou výskytu mikroorganismů v chronických ranách. Teoretická část je zaměřena na teorii ran, jejich rozdělení a také léčbu včetně materiálů používaných k hojení. Součástí je také popis nejčastěji izolovaných bakteriálních kmenů. Cílem experimentu byla identifikace aerobních i anaerobních mikroorganismů v chronických ranách. Následně byla testována citlivost anaerobních mikroorganismů na antibiotika pomocí diskové difúzní metody a výsledky byly porovnány s jinými studiemi. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject chronické rány cze
dc.subject hojení ran cze
dc.subject krytí ran cze
dc.subject mikroorganismy cze
dc.subject biofilm cze
dc.subject antimikrobiální citlivost. cze
dc.subject chronic wounds eng
dc.subject wound healing eng
dc.subject wound dressings eng
dc.subject microorganisms eng
dc.subject biofilm eng
dc.subject antimicrobial suscetibility. eng
dc.title Výskyt mikroorganismů v nehojících se ranách. cze
dc.title.alternative Occurrence of microorganisms in chronic wounds. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Moťková, Petra cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the occurrence of microorganisms in chronic wounds. The theoretical part focuses on the theory of wounds, their distribution and treatment, including materials used for healing. Also included is a description of the most commonly isolated bacterial strains. The aim of the experiment was the identification of aerobic and anaerobic microorganisms in chronic wounds. It was subsequently tested for sensitivity to antibiotics anaerobic microorganisms by disc diffusion method and the results were compared with other studies. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35776
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 32883
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account