Chemická derivatizace proteinů a peptidů pro usnadnění jejich de novo sekvenace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Zuzana
dc.contributor.author Suchánková, Denisa
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:31Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:31Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68488
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá technikami úpravy proteomického vzorku pro snadnější interpretaci tandemových hmotnostních spekter za účelem de novo sekvenace proteinů. V experimentální části byly provedeny modifikační reakce tryptických peptidů myoglobinu. Na stacionární fázi v kolonce (s následující separací) byly provedeny reakce s O-methylisomočovinou a 4-sulfofenylisothiokyanátem, dále dimethylace formaldehydem (lehkým a deuterovaným). V roztoku byla provedena reakce s 4-chlorosulfofenylisothiokyanátem a esterifikace peptidických karboxylů ethanolem. Jako efektivní metody se ukázaly být oba typy modifikačních reakcí prováděných na kolonce. Modifikace O-methylisomočovinou a 4-sulfofenylisothiokyanátem poskytovala přehledná fragmentační spektra obsahující y-ionty, což spolu s protokolem pro aplikaci obohacení peptidů obsahujících sulfonové skupiny usnadňuje hmotnostně spektrometrickou analýzu složitějších směsí. Podobně dimethylace peptidů pomocí formaldehydu po jejich předchozí guadinylaci umožnila identifikovat N-terminální ionty pomocí dvojic píků s konstantním rozdílem a usnadnit tak interpretaci MS/MS spekter peptidů. cze
dc.format 93 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject De novo sekvenace cze
dc.subject chemická derivatizace cze
dc.subject hmotnostní spektrometrie cze
dc.subject MALDI-TOF/TOF MS cze
dc.subject De novo sequencing eng
dc.subject chemical derivatization eng
dc.subject mass spectrometry eng
dc.title Chemická derivatizace proteinů a peptidů pro usnadnění jejich de novo sekvenace cze
dc.title.alternative Chemical derivatization of proteins and peptides for facilitating their de novo sequencing eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šebela, Marek cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated Presented diploma thesis deals with sample modification techniques for facilitated interpretation of tandem mass spectra during de novo sequencing of proteins. In the experimental part, the modification reactions of tryptic peptides from equine myoglobin were carried out. Modification with O-methylisourea hemisulfate, sodium 4-sulfophenylisothiocyanate and dimethylation with light and heavy formaldehyde were carried out on the stationary phase inside a chromatography column with the optional following separation of modified peptides. Modifications with 4-chlorosulfophenylisocyanate and esterification of peptide carboxyl groups with ethanol were carried out on the stationary phase dispensed in solution. Modification with O-methylisourea hemisulfate and sodium 4-sulfophenylisothicyanate yielded with MS/MS spectrum only with y-ions, which facilitates mass spectrometry analysis of more complex samples especially in combination with a protocol for enrichment of peptides containing sulfonic group. Similarly, peptide dimethylation with formaldehyde after preceding guanidylation reaction, enabled also identification of N-terminal ions due to the presences of peak pairs showing a constant difference and thus facilitated interpretation of MS/MS spectrum of fragmented peptides. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35775
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1) Prezentace výsledků diplomové práce. 2) Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. 3) Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 32882
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account