Optimalizace metody přípravy a zpracování vzorku suché kapky krve pro stanovení mastných kyselin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kanďár, Roman
dc.contributor.author Štanclová, Kristýna
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:30Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68487
dc.description.abstract Tato práce je věnována optimalizaci metody přípravy a zpracování vzorku suché kapky krve pro stanovení vybraných mastných kyselin. Jsou zde shrnuty informace jak o suché kapce krve, tak i mastných kyselinách a možnostech jejich analýzy. Mastné kyseliny byly nejdříve derivatizovany na methylestery a poté analyzovány metodou plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject suchá kapka krve cze
dc.subject mastné kyseliny cze
dc.subject plynový chromatograf cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject dried blood spot eng
dc.subject fatty acids eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.subject optimization eng
dc.title Optimalizace metody přípravy a zpracování vzorku suché kapky krve pro stanovení mastných kyselin cze
dc.title.alternative Optimization of dried blood spot sample preparation and handling in analysis of fatty acids eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ventura, Karel cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This work is focused on optimization of dried blood spot sample preparation and handling in analysis of fatty acids. There is summarized information about both dried blood spot and the possibilities of fatty acids analysis. Fatty acids were derivatized to methyl esters fatty acids and then analyzed by gas chromatography with flame ionization detector. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35772
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 32881
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account