Příprava rekombinantního lidského ameloblastinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heidingsfeld, Olga
dc.contributor.author Petira, Filip
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:30Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68486
dc.description.abstract Práce se zabývá srovnáním exprese proteinů v bakteriálních expresních systémech oproti expresi v kvasinkových expresních systémech. Velká část práce je věnována představení nejvýznamnějších kvasinkových druhů využívaných jako expresní systémy a také vektorům, které se v těchto druzích pro expresi používají. Cíle práce jsou zaměřeny na produkci ameloblastinu divokého typu v expresním systému E. coli a jeho následná purifikace. Dále na vytvoření vektoru pro kvasinkový expresní systém, který by obsahoval gen pro ameloblastin divokého typu a jeho další dva mutanty, a to konkrétně ameloblastin delta 5, který postrádá úsek kódovaný exonem 5 a ameloblastin c-terminální část, který kóduje daný protein od 197 do 421 aminokyseliny. cze
dc.format 81 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bakteriální expresní systémy cze
dc.subject kvasinkové expresní systémy cze
dc.subject S. cerevisiae cze
dc.subject K. lactis cze
dc.subject P. pastoris cze
dc.subject purifikace proteinů cze
dc.subject ameloblastin cze
dc.subject In-Fusion cloning. cze
dc.subject bacterial yeast expression systems eng
dc.subject yeast expression systems S. cerevisiae eng
dc.subject K. lactis eng
dc.subject P. pastoris eng
dc.subject protein purification eng
dc.subject ameloblastin eng
dc.subject In-Fusion cloning. eng
dc.title Příprava rekombinantního lidského ameloblastinu cze
dc.title.alternative Preparation of recombinant human ameloblastin eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janovská, Sylva cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the comparation of protein expression in bacterial expression systems agains expression in yeast expression systems. A big part of the thesis is devoted to introduction of the most important yeast species, which are used as expression systems and also to vectors which are used in these expression systems. The aims of thesis are focused on the production of ameloblastin wild type in E. coli as expression system and subsequent purification. Futher, to create a vector for yeast expression system, which contains the gene for ameloblastin wild type a others two mutatnts, namely ameloblastin delta 5, which lacks segment encoded by the exon 5 and ameloblastin c-terminal part, which encode the protein form the aminoacid 197 to 421. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35788
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1) Prezentace výsledků diplomové práce. 2) Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. 3) Student zodpověděl všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 32880
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account