Vliv kyseliny lipoové na krevní buňky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Královcová, Pavla
dc.contributor.author Müllerová, Tereza
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:29Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68485
dc.description.abstract Kyselina lipoová je přirozeně se vyskytující osmiuhlíkatá sloučenina. Ve své molekule má dva atomy síry a jedno chirální centrum. Vyskytuje se ve dvou izomerech jako S-lipoová a R-lipoová kyselina. Její redukovanou formou je kyselina dihydrolipoová. Kyselina lipoová má silné antioxidační účinky a terapeuticky se podává například při diabetu. Ve vysokých koncentracích dokáže kyselina lipoová vyvolat apoptózu nádorových buněk, a proto se o ní uvažuje jako o protinádorovém léčivu. Kromě apoptózy nádorových buněk ale vyvolává apoptózu i u nenádorových buněk a tím může vyvolat poškození ledvin a jiných orgánů. Cílem této práce bylo prozkoumat působení kyseliny lipoové na krevní buňky. Důvodem bylo zejména literárně podložené podezření, že způsobuje poškození erytrocytů. Zjistili jsme, že kyselina lipoová v koncentracích využívaných k léčbě diabetu nepoškozuje erytrocyty. Ve vysokých koncentracích, které by se podávaly proti nádorovým buňkám, způsobuje úbytek erytrocytů, což by mohlo vést k anémii. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kyselina lipoová cze
dc.subject erytrocyty cze
dc.subject cytotoxicita cze
dc.subject eryptóza cze
dc.subject vysokoúčinná kapalinová chromatografie cze
dc.subject lipoic acid eng
dc.subject erythrocytes eng
dc.subject cytotoxicity eng
dc.subject eryptosis eng
dc.subject high-performance liquid chromatography eng
dc.subject HPLC cze
dc.title Vliv kyseliny lipoové na krevní buňky cze
dc.title.alternative The influence of lipoic acid on blood cells eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kanďár, Roman cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated Lipoic acid is a naturally occurring eight carbon compound. It has two sulphur atoms and one chiral center in its molecule. It exists as two isomers, S-lipoic and R-lipoic acid. Its reduced form is called dihydrolipoic acid. Lipoic acid has strong antioxidant effects and it is therapeutically used for example in diabetes. At high concentrations, lipoic acid is able to induce tumor cell apoptosis and it is therefore considered to be an anticancer drug. Except tumor cell apoptosis, it also induces apoptosis in non-tumor cells and this may cause damage to the kidneys and other organs. The aim of this thesis was to examine the effect of lipoic acid on blood cells. The reason for this examination was the suspicion from the literature that lipoic acid causes damage of erythrocytes. We have found that lipoic acid at the concentrations used in the treatment of diabetes does not damage the erythrocytes. At high concentrations that would be used against tumor cells, it causes a decrease in erythrocytes, which could lead to anemia. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35783
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky. cze
dc.identifier.stag 32879
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account