Inhibice mikroorganismů ve vzorcích spermatu chovných kanců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydržalová, Markéta
dc.contributor.author Kubásková, Jitka
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:29Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68484
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá účinností různých druhů inhibičních látek na mikroorganismy přirozeně kontaminující vzorky spermatu chovných kanců. Zmíněna je také charakteristika a vlastnosti kančího spermatu. Dále je pozornost věnována výskytu mikroorganismů v kančím spermatu, jejich vlivu na kvalitu spermatu a možnostem ovlivnění těchto mikroorganismů ve vzorcích spermatu. cze
dc.format 86 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kančí sperma cze
dc.subject ejakulát cze
dc.subject spermie cze
dc.subject mikroorganismy cze
dc.subject kontaminace cze
dc.subject odběr kančího spermatu cze
dc.subject ředidla kančího spermatu cze
dc.subject boar semen eng
dc.subject ejaculate eng
dc.subject spermatozoa eng
dc.subject microorganisms eng
dc.subject contamination eng
dc.subject boar semen collection eng
dc.subject boar semen extenders eng
dc.title Inhibice mikroorganismů ve vzorcích spermatu chovných kanců cze
dc.title.alternative Inhibition of microorganisms in semen of breeding boars eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brožková, Iveta cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This master's thesis deals with effect of diverse inhibition substances on semen of breeding boars. It mentioned the characterization and properties of boar semen. Attention is paid to the occurrence of microorganisms in boar semen, their impact on the quality of boar semen and the possibility of influencing microorganisms in semen samples. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35784
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 32878
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account