Akumulační schopnosti vybraných hydrátů anorganických solí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honcová, Pavla
dc.contributor.author Binder, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:22Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:22Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-01
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68478
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku akumulace tepla využívající fázové změny sloučeniny hexahydrátu dusičnanu kobaltnatého Co(NO3)2*6H2O a hexahydrátu dusičnanu nikelnatého Ni(NO3)2*6H2O. Teplotní stabilita látek byla testována během několika teplotních cyklů pomocí DSC. Kromě čistých látek byly testovány směsi s nukleačními činidly, které měly snížit pozorované podchlazení. Sledován byl vliv nukleačních činidel na teploty a změny entalpie tání a krystalizace zvolených hexahydrátů. cze
dc.format 90 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject podchlazení cze
dc.subject entalpie tání a krystalizace cze
dc.subject dusičnan kobaltnatý hexahydrát cze
dc.subject dusičnan nikelnatý hexahydrát cze
dc.subject nukleační činidlo. cze
dc.subject supercooling eng
dc.subject enthalpy change of fusion and crystallization eng
dc.subject cobalt(II)nitrate hexahydrate eng
dc.subject nickel(II)nitrate hexahydrate eng
dc.subject nucleating agent. eng
dc.title Akumulační schopnosti vybraných hydrátů anorganických solí cze
dc.title.alternative The heat storage ability of selected hydrates of inorganic salts eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Shánělová, Jana
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on accumulation of heat energy using phase change materials as cobalt(II)nitrate hexahydrate Co(NO3)2 * 6H2O and nickel(II)nitrate hexahydrate Ni(NO3)2 * 6H2O. The temperature stability of the substances has been tested over several temperature cycles using DSC. The pure salts as well as mixtures with nucleating agents were tested to prevent supercooling. The influence of nucleating agents on temperatures and enthalpy change of fusion and crystallization was analysed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36377
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant Lukáš Binder předstoupil před členy zkušební komise s obhajovou své diplomové práce. Po seznáméní s jejím obsahem byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta a diplomant odpověděl na všechny položené dotazy a připomínky oponentem. Poté následovala všeobecná diskuse nad tématem představené diplomové páce a diplomant postupně odovídal na dotazy jednotlivých členů komise. cze
dc.identifier.stag 33165
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account