Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Ce-Zr

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šulcová, Petra
dc.contributor.author Koláčková, Iva
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:20Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:20Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68476
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo připravit směsné oxidické pigmenty typu Bi2Ce2-xZrxO, kde x = 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75 a 2. Byl studován vliv teploty výpalu a vliv obsahu ceru a zirkonia na barevné vlastnosti a velikost částic připravených pigmentů. Pigmenty byly nejdříve připraveny klasickou keramickou metodou. Byl vybrán barevně nejzajímavější vzorek, který byl dále připraven suspenzním mísením surovin a srážením. cze
dc.format 72 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject keramické pigmenty cze
dc.subject pyrochlorové sloučeniny cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.subject organické pojivo cze
dc.subject keramická glazura cze
dc.subject ceramic pigments eng
dc.subject pyrochlore compounds eng
dc.subject colour properties eng
dc.subject organic binder eng
dc.subject ceramic glaze eng
dc.title Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Ce-Zr cze
dc.title.alternative Mixed oxide pigments based on Bi-Ce-Zr eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jiránková, Hana
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was to prepare mixed oxide pigments of type Bi2Ce2-xZrxO7, where x = 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75 and 2. The influence of calcination temperature and the influence of cerium and zirconium content on the colour properties and particle size distribution was studied. Pigments were prepared by conventional ceramic method. The most interesting color sample was chosen and it was prepared by suspension mixing of raw materials and precipitation. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36378
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka seznámila členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího práce a oponenta odpověděla na dotazy oponenta a následovala všeobecná diskuse nad tématem diplomové práce. cze
dc.identifier.stag 33094
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account