Elektroforetická analýza oligosacharidů po derivatizaci s využitím kapilárních a mikročipových systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česla, Petr
dc.contributor.author Heinz, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:15Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:15Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68474
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je snaha optimalizovat mikročipový elektroforetický separační systém, vytvořený pomocí 3D tisku z kyseliny polymléčné s borosilikátovým mikročipem. Rozměry separačního kanálu byly 50x65 m o délce 65 mm. Detekce byla zprostředkována pomocí laserem indukované fluorescence. Tento separační systém je schopný separovat a detekovat vybrané oligosacharidy. S ohledem na chemické vlastnosti oligosacharidů (elektroneutrální sloučeniny, bez chromoforů a fluoroforů), bylo nutné připravit vybrané deriváty pomocí metody reduktivní aminace. Dále byly porovnány migrační charakteristiky vybraných derivátů oligosacharidů separovaných na mikročipové a kapilární zónové elektroforéze. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject kapilární zónová elektroforéza cze
dc.subject mikročipová elektroforéza cze
dc.subject derivatizace cze
dc.subject reduktivní aminace cze
dc.subject UV/VIS detekce cze
dc.subject fluorescenční detekce cze
dc.subject 3D tisk cze
dc.subject capilary zone electrophoresis eng
dc.subject microchip electrophoresis eng
dc.subject derivatization eng
dc.subject reductive amination eng
dc.subject UV/VIS detection eng
dc.subject fluorescence detection eng
dc.subject 3D printing eng
dc.title Elektroforetická analýza oligosacharidů po derivatizaci s využitím kapilárních a mikročipových systémů cze
dc.title.alternative Electrophoretic analysis of oligosaccharides after derivatization using capillary and microchip systems eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fischer, Jan
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis was the optimization of microchip electrophoretic system, fabricated by 3D printing from polylactic acid with borosilicate glass microchip. The dimensions of separation channel were 50x65 m with lenght 65 mm. The detection was provided using laser induced fluorescence. This separation system is capable of separation and detection of selected oligosaccharides. Considering the chemical properties of oligosaccharides (electroneutral compounds, without chromophores and fluorophores), it was necessary to prepare selected derivates by reductive amination. The migration characteristics of selected derivatizated oligosaccharides separated on microchip and capilary zone electrophoresis were compared. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37267
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomant seznámil členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, která byla zaměřena na elektroforetickou separaci derivatizovaných~oligosacharidů s využitím kapilárních a mikročipových systémů. Student dále odpověděl na dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 33445
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account