Kritická micelární koncentrace aniontových tenzidů v prostředí těkavých elektrolytů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česla, Petr
dc.contributor.author Smetanová, Zuzana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:12Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:12Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68471
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá stanovením kritické micelární koncentrace aniontových tenzidů v prostředí těkavých elektrolytů kapilární elektroforézou. Cílem diplomové práce bylo vyhledat a zpracovat práce, které pojednávají o kritické micelární koncentraci aniontových tenzidů a jejím stanovení kapilární elektroforézou. Kritická micelární koncentrace byla stanovena u vybraných aniontových tenzidů alkylsíranů sodných pomocí elektroforetických metod. Stanovení bylo provedeno jak ve vodném prostředí, tak v prostředí těkavých elektrolytů, vhodných pro spojení s hmotnostní spektrometrií. cze
dc.format 57 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject kritická micelární koncentrace cze
dc.subject aniontové tenzidy cze
dc.subject elektrolyt cze
dc.subject kapilární elektroforéza cze
dc.subject critical micelle concentration eng
dc.subject anionic surfactants eng
dc.subject electrolyte eng
dc.subject capillary electrophoresis eng
dc.title Kritická micelární koncentrace aniontových tenzidů v prostředí těkavých elektrolytů cze
dc.title.alternative Critical micelle concentration of anionic surfactants in volatile electrolytes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bajerová, Petra
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with determination of critical micelle concentration of anionic surfactants in the environment of the volatile buffers using capillary electrophoresis. The aim of this thesis was to find and process the works that deal with the critical micelle concentration of anionic surfactants and the determination of capillary electrophoresis. The critical micelle concentration was determined for selected anionic surfactants, sodium alkyl sulfates, using electrophoretic methods. Evaluation was performed in an aqueous environment and in the environment of volatile electrolytes suitable for coupling with mass spectrometry. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37271
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, ve které se zabývá stanovením kritické miselární koncentrace aniontových tenzidů v prostředí těkavých elektrolytů. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a diplomantka poté odpověděla na otázky členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 33442
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account