Separace polárních látek v HILIC systémech na modifikovaných a nemodifikovaných silikagelových kolonách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jandera, Pavel
dc.contributor.author Moldová, Alexandra
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:10Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:10Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68467
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá separáciami nízkomolekulárnych látok na polárnych kolónach, predovšetkým na kolónach na báze silikagélu a chemicky modifikovaných kolónach v HILIC systéme. Oba typy kolón boli použité na separáciu vybraných skupín látok, a to fenolických kyselín, flavonoidových zlúčenín, nukleových báz a nukleozidov. Následne boli oba typy kolón použité aj na separáciu reálnych vzoriek zeleného čaju a piva. slo
dc.format 54 s. cze
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject Kvapalinová chromatografia hydrofilných interakcií slo
dc.subject silikagélové a chemicky modifikované stacionárne fázy slo
dc.subject reverzné fázy slo
dc.subject fenolické kyseliny slo
dc.subject flavonoidové zlúčeniny slo
dc.subject nukleové bázy a nukleozidy slo
dc.subject Hydrophilic interaction liquid chromatography eng
dc.subject silica gel eng
dc.subject chemically modified columns eng
dc.subject reversed- phase eng
dc.subject phenolic acids eng
dc.subject flavonoid compounds eng
dc.subject nucleic bases eng
dc.subject nucleosides. eng
dc.title Separace polárních látek v HILIC systémech na modifikovaných a nemodifikovaných silikagelových kolonách cze
dc.title.alternative Separation of polar compounds on unmodified and modified silica gel columns eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fischer, Jan
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis are separations of low-molecular substances on polar columns, especially on columns based on silica gel and chemically modified columns, in the HILIC system. Both types of columns have been used to separate selected phenolic acids groups, flavonoid compounds, nucleic acids and nucleosides. Subsequently, both types of columns have also been used to separate real samples of green tea and beer. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37264
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce na téma separace polárních látek v HILIC systémech na modifikovaných a nemodifikovaných silikagelových kolonách. Studentka dále odpověděla na dotazy oponenta diplomové práce a členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 33438
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account