Separace polárních látek na kapilárních monolitických kolonách v RP a HILIC systémech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jandera, Pavel
dc.contributor.author Šromová, Zuzana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:09Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:09Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68466
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá separacemi polárních látek na kapilární monolitické koloně polymethakrylátového typu, konkrétně s zwitteriontovým fukčním monomerem MEDSA, a navazuje tak na disertační práce Ing. Magdy Staňkové. Práce byla zaměřena na separaci polárních látek v systému s převracenými fázemi a v systému HILIC chromatografie, kde byla změřena retenční data vybraných skupin těchto látek a byly navrženy podmínky pro jejich separaci. Retence a separace jednotlivých látek byla posléze porovnána s již dříve připravenou monolitickou kolonou BIGDMA, která se osvědčila jako účinná pro separace látek v těchto systémech. cze
dc.format 60 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject monolitické kolony cze
dc.subject polární látky cze
dc.subject HILIC cze
dc.subject RP cze
dc.subject separace cze
dc.subject mobilní fáze cze
dc.subject zwitteriontová stacionárí fáze cze
dc.subject N,N-dimethyl-N-methakryloxyethyl-N-(3-sulfopropyl)amonium betain cze
dc.subject dioxyethylen dimethakrylát cze
dc.subject bisfenol A glycerolát dimethakrylát cze
dc.subject monolithic columns eng
dc.subject polar compounds eng
dc.subject mobile phase eng
dc.subject separation eng
dc.subject zwitterionic stationary phase eng
dc.subject N,N-dimethyl-N-methacryloxyethyl-N-(3-sulfopropyl)ammonium betaine eng
dc.subject dioxyethylene dimethacrylate eng
dc.subject bisphenol A glycerolate dimethacrylate eng
dc.title Separace polárních látek na kapilárních monolitických kolonách v RP a HILIC systémech cze
dc.title.alternative Separation of polar compounds on capillary monolithic columns in reversed-phase and HILIC systems eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Česla, Petr
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis are separation of polar substances on the polymethacrylate type capillary monolithic column, specifically with zwitterionic functional monomer MEDSA, and follows the dissertation work of Ing. Magda Staňková. This work was aimed on separation of polar substances in a reverse phase system and in the HILIC system, where the retention data of selected groups of these substances have been measured and the conditions for their separation have been proposed. The retention and separation of individual substances has been compared with the one already done monolithic column BIGDMA, which has been proved to be effective for separation substances in these systems. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37270
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise a obsahem své diplomové práce na téma separace polárních látek na kapilárních monolitických kolonách v RP a HILIC systémech. cze
dc.identifier.stag 33437
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account