Využití extrakce nadkritickou tekutinou a GC-MS při analýze růží

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisner, Aleš
dc.contributor.author Kašparová, Pavla
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:08Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:08Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68463
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá využitím extrakce nadkritickou tekutinou a GC-MS při analýze růží. V teoretické části se zaměřuje na analýzu růží (složení). V experimentální části je popsána optimalizace extrakce a analýza reálných vzorků růží. Analýza byla provedena pomocí plynové chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject extrakce nadkritickou tekutinou (SFE) cze
dc.subject analýza růží cze
dc.subject esenciální oleje cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject hmotnostní spektrometrie cze
dc.subject super fluid extraction (SFE) eng
dc.subject analysis of roses eng
dc.subject essential oil eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.subject mass spectrometry eng
dc.title Využití extrakce nadkritickou tekutinou a GC-MS při analýze růží cze
dc.title.alternative The using of SFE and GC-MS in analyses of roses eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Adam, Martin
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with use supercritical fluid extraction and GC-MS for analysis of roses. In the first part is analysis of rose. Next part is about optimization of extraction and analysis of real rose samples. Analysis was performed using gas chromatography with mass spectrometry eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37266
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce zabývající se využitím extrakce nadkritickou tekutinou a GC-MS při analýze růží. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka odpověděla na otázky členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 33377
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account