Vliv úpravy vzorku na obsah a zastoupení fenolických látek v obilovinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česlová, Lenka
dc.contributor.author Hofmeister, Pavel
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:05Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:05Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68457
dc.description.abstract Práce je zaměřena na různé způsoby uvolnění fenolických látek z obilovin. Byla použita kyselá, alkalická a enzymatická hydrolýza. Kyselá hydrolýza byla zkoušena za horka a v ultrazvuku, u alkalické hydrolýzy byl zkoušen vliv přídavku kyseliny askorbové a EDTA na degradaci fenolických látek. Enzymatická hydrolýza byla provedena na neupraveném vzorku a dále na vzorku, který byl podroben alkalické a kyselé hydrolýze. V práci je posouzen vliv přidávané kyseliny askorbové během alkalické hydrolýzy na výsledky spektrofotometrických metod. Dále byla provedena identifikace fenolických látek v různých obilovinách pomocí spojení kapalinové chromatografie v systémech s obrácenými fázemi a tandemové hmotnostní spektrometrie. Sledované fenolické látky byly kvantifikovány ve vzorcích obilovin a pečiva. cze
dc.format 94 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject obiloviny cze
dc.subject extrakce cze
dc.subject fenolické látky cze
dc.subject alkalická hydrolýza cze
dc.subject kyselá hydrolýza cze
dc.subject enzymatická hydrolýza cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject tandemová hmotnostní spektrometrie cze
dc.subject cereals eng
dc.subject extraction eng
dc.subject phenolic compounds eng
dc.subject alkaline hydrolysis eng
dc.subject acid hydrolysis eng
dc.subject enzymatic hydrolysis eng
dc.subject liquid chromatography eng
dc.subject mass tandem spectrometry eng
dc.title Vliv úpravy vzorku na obsah a zastoupení fenolických látek v obilovinách cze
dc.title.alternative Influence sample treatment on content and representation phenolic compounds in cereals eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hájek, Tomáš
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the different ways of releasing phenolic substances from cereals. Acid, alkaline and enzymatic hydrolysis were used. Two ways of acid hydrolysis was tested, heat and ultrasound treatment. The effect of the addition of ascorbic acid and EDTA on the degradation of phenolic compounds was monitored during alkaline hydrolysis. Enzymatic hydrolysis was performed with untreated sample and further with a sample which was subjected to alkaline or acidic hydrolysis. The effect of ascorbic acid added during alkaline hydrolysis on the results of spectrophotometric methods was evaluated. Identification of phenolic substances in different cereals samples was carried out using reversed-phase liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry. Selected phenolic substances were quantified in cereal and pastry. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37236
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky komise. cze
dc.identifier.stag 33351
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account