Stanovení aminokyselin obsažených v medovinách s využitím kapalinové chromatografie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česlová, Lenka
dc.contributor.author Šebková, Jana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:04Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:04Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68456
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na analýzu aminokyselin v medovinách pomocí HPLC, kvantitativní stanovení prolinu a optimalizaci chromatografické separace aminokyselin v medovinách. Aminokyseliny byly nejprve z medovin extrahovány, poté derivatizovány dansylchloridem a nakonec stanoveny kapalinovou chromatografií ve spojení s fluorescenčním detektorem. Jako mobilní fáze byla použita směs acetonitrilu a vody s přídavkem triethylaminu a kyseliny mravenčí. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject medoviny cze
dc.subject aminokyseliny cze
dc.subject prolin cze
dc.subject kapalinové chromatografie cze
dc.subject extrakce tuhou fází cze
dc.subject derivatizace cze
dc.subject mead eng
dc.subject aminoacids eng
dc.subject proline eng
dc.subject liquid chromatography eng
dc.subject solid phase extraction eng
dc.subject derivatization eng
dc.title Stanovení aminokyselin obsažených v medovinách s využitím kapalinové chromatografie cze
dc.title.alternative Determination of aminoacids in meads using liquid chromatography eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Švecová, Blanka
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on analysis of aminoacids in mead by HPLC, quantitative determination of proline and optimization of chromatographic separation of amino acids in mead. The amino acids were first extracted from the mead, then derivatized with dansyl chloride and ultimately determined by liquid chromatography in conjunction with the fluorescence detector. A mixture of acetonitrile and water with addition of triethylamine and formic acid was used as the mobile phase. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37229
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka úspěšně obhájila diplomovu práci a zodpověděla otázky komise. cze
dc.identifier.stag 33349
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account