Mikroorganismy v biopotravinách a sledování různých vlivů při výrobě "raw" potravin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožková, Iveta
dc.contributor.author Kroutilová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:10:02Z
dc.date.available 2017-06-22T06:10:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68452
dc.description.abstract Tato práce se zabývá výskytem mikroorganismů v biopotravinách a minimálně tepelně opracovaných potravinách. V teoretické části jsou popsány alternativní směry výživy se zaměřením na vitariánství a biopotraviny. Dále jsou popsány suroviny použité na výrobu sušenek a skupiny mikroorganismů, které byly v práci stanovovány. V experimentální části je popsána výroba jednotlivých variant "raw" sušenek a provedení mikrobiologických rozborů dle platných ČSN ISO norem. V práci je sledován vliv teploty na přítomnost mikroorganismů. Získané výsledky jsou diskutovány a porovnány s odbornou literaturou. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vitariánství cze
dc.subject biopotraviny cze
dc.subject "raw" sušenky cze
dc.subject mikrobiologie cze
dc.subject raw food eng
dc.subject organic foods eng
dc.subject raw cookies eng
dc.subject microbiology eng
dc.title Mikroorganismy v biopotravinách a sledování různých vlivů při výrobě "raw" potravin cze
dc.title.alternative Microorganisms in organic food and monitoring influences in the production of raw foods eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Moťková, Petra
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis is focuses on the presence of microorganisms in organic food and in minimally heat-processed food. In theoretical part there is a description of alternative ways of nutrition with focus on vitarianism and organic food consumption. Next part described raw materials used for cookies samples and after that there are described groups of microorganisms which were determinated in thesis. Experimental part follows up about production of particular variants of "raw" cookies and execution of microbiological analyses according to valid ČSN ISO standards. In thesis there is observation of influence of temperature towards the presence of particular microorganisms. Obtained results are discussed with refferences. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37235
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka úspěšně obhájila diplomovu práci a zodpověděla otázky komise. cze
dc.identifier.stag 33344
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account