Pardubice in der Zeit des Protektorats

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hudabiunigg, Ingrid
dc.contributor.author Kostřicová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:09:40Z
dc.date.available 2017-06-22T06:09:40Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68442
dc.description.abstract Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Ereignissen im Protektorat Böhmen und Mähren, wobei der Fokus auf der Stadt Pardubice liegt. Im ersten Teil wurde auf die Politik und die Verwaltung fokussiert. Die Leser sollen Grundinformationen über das Protektorat erhalten, um sich eine Vorstellung von der damaligen Situation zu verschaffen. Der zweite Teil befasst sich mit den Ereignissen aus dem Bezirk Pardubice. Der Fokus liegt auf der Fallschirmgruppe Silver A. Die Leser finden auch Informationen über das Alltagsleben in Pardubice, über die Vernichtung der Ortschaft Ležáky und über die Ausstellung Bomben über Pardubice (Bomby nad Pardubicemi), die 2014 im Ostböhmischen Museum stattfand. Das Hauptziel der Arbeit ist die Darstellung des Lebens im Protektorat und eine Zusammenfassung der Ereignisse vor allem aus dem Bezirk Pardubice. de
dc.format 54 s. (84 777 znaků bez mezer)
dc.language.iso de
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Protektorat Böhmen und Mähren de
dc.subject Pardubice in der Zeit des zweiten Weltkriegs de
dc.subject der zweite Weltkrieg de
dc.subject Silver A cze
dc.subject 1939-1945 de
dc.subject Alltagsleben in Pardubice in der Zeit des Protektorats de
dc.subject Politik im Protektorat de
dc.subject Protectorate of Bohemia and Moravia de
dc.subject Pardubice in the time of the Second World War eng
dc.subject The Second World War eng
dc.subject Silver A eng
dc.subject 1939-1945 eng
dc.subject everyday life in Pardubice in the time of the Second World War eng
dc.subject politics in the Protectorate eng
dc.subject Protektorát Čechy a Morava cze
dc.subject Pardubice v době druhé světové války cze
dc.subject druhá světová válka cze
dc.subject Silver A cze
dc.subject 1939-1945 cze
dc.subject každodenní život na Pardubicku v době Protektorátu cze
dc.subject politika v Protektorátu cze
dc.title Pardubice in der Zeit des Protektorats cze
dc.title.alternative Pardubice in the Time of Protectorate eng
dc.title.alternative Pardubice v době Protektorátu cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čapek, Jan
dc.date.accepted 2017-05-25
dc.description.abstract-translated The present work deals with events in the Protectorate of Bohemia and Moravia, with a focus on the city Pardubice. The first part focused on politics, government and state administration. The readers should teach the basic information about protectorate to create an idea of the situation at that time. The second part deals with the events in Pardubice. Focus is on the parachute group Silver A. Readers will also find information about the everyday life in Pardubice, destruction of the village of Ležáky and an exhibition of air raids on Pardubice (Bomby nad Pardubicemi), which took place in the East Bohemian Museum in 2014. The focus of the work is the presentation of life in the Protectorate and a summary of the events mainly from the district Pardubice. eng
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá událostmi v Protektorátu Čechy a Morava, přičemž se zaměřuje na město Pardubice. V první části je fokusováno na politiku, vládu a správu. Čtenáři získají základní informace o Protektorátu, aby si mohli vytvořit představu o tehdejší situaci. Druhá část se zabývá událostmi na Pardubicku. Nejvíce se fokusuje na parašutistickou skupinu Silver A. Čtenáři naleznou také informace o každodenním životě v Pardubicích, vypálením osady Ležáky a o výstavě Bomby nad Pardubicemi, která se konala v roce 2014 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Hlavním cílem této práce je představa života v Protektorátu a souhrn událostí především z Pardubic a okolí. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Německý jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35736
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 29223
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account