Návrh a realizace laboratorního přípravku s frekvenčním měničem Siemens Micromaster

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Vlček, Ondřej
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:09:20Z
dc.date.available 2017-06-22T06:09:20Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68440
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací přípravku pro laboratorní měření. Základem přípravku je frekvenční měnič SIEMENS Micromaster 440 a asynchronní motor. Práce je rozdělaná do šesti kapitol. Začíná krátkým teoretickým rozborem asynchronních motorů. Druhá kapitola je věnovává frekvenčním měničům, za kterou následují možné režimy řízením asynchronních motorů s frekvenčním měničem. Zbytek práce je věnován přímo zapojenému frekvenčnímu měniči, návrhu přípravku po mechanické a elektrické stránce a měření, při kterém je přípravek vyzkoušen. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject frekvenční měnič cze
dc.subject asynchronní motor cze
dc.subject frekvenční řízení cze
dc.subject základní nastavení měniče cze
dc.subject frequency inverter eng
dc.subject asynchronous motor eng
dc.subject frequency control eng
dc.subject basic inverter setting eng
dc.title Návrh a realizace laboratorního přípravku s frekvenčním měničem Siemens Micromaster cze
dc.title.alternative Design and realization of laboratory device with frequency inverter SIEMENS Micromaster eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the proposal and realization of a device for laboratory measurements. The basis of the device is the frequency inverter SIEMENS Micromaster 440 and an asynchronous motor. The thesis is divided into six chapters. It begins with a brief theoretical analysis of asynchronous motors. The second chapter deals with frequency inverters, followed by possible modes of a frequency converter by controlling asynchronous motors with a frequency converter. The rest of the bachelor thesis is dedicated to the directly connected frequency converter, the mechanical and electrical design of the device, and the measurement in which the device is tested. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36128
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Během prezentace předvedl hotový přípravek. Po prezentaci zodpověděl dotazy vedoucího bakalářské práce i členů komise. cze
dc.identifier.stag 33371
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account