Inovace hardwaru řídicí jednotky pohonu pro studentský experimentální elektromobil

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lelek, Tomáš
dc.contributor.author Zatloukal, Vojtěch
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:09:19Z
dc.date.available 2017-06-22T06:09:19Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier D36127
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68437
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací hardwaru řídicí jednotky pohonu studentského experimentálního elektromobilu. V práci je nejdříve popsána funkce hlavní řídicí jednotky a její historický vývoj. Dále je popsán výběr vhodných součástek nutných k fungování periferních obvodů, které zajišťují správnou činnost jednotky. Následuje rozbor periferních obvodů samotných a v poslední řadě je popsána zvolená technologie výroby a rozmístění obvodů na DPS. Na konci práce je uvedeno hardwarové nastavení jednotky a testování v laboratoři. cze
dc.format 41 s., 8 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject řídicí jednotka cze
dc.subject periferní obvody cze
dc.subject hardware cze
dc.subject experimentální elektromobil cze
dc.subject control units eng
dc.subject peripheral circuits eng
dc.subject hardware eng
dc.subject experimental electric vehicle eng
dc.title Inovace hardwaru řídicí jednotky pohonu pro studentský experimentální elektromobil cze
dc.title.alternative The hardware innovation of the electronic control unit for the student experimental electric vehicle eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This thesis deals with design and implementation of hardware control units drive student experimental electric vehicle. The thesis first describes the function of the main control unit and its historical development. It also describes the selection of suitable components required for the functioning of peripheral circuits to ensure proper operation of the unit. Following analysis of the peripheral circuits themselves. Finally, it describes the chosen technology of production and distribution of circuits on PCBs. There is specified hardware unit setting and testing in the laboratory at the end of the work. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotaz vedoucího práce. Komise dotazy neměla. cze
dc.identifier.stag 30722
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account