Návrh PID regulátoru pro řízení systémů s dopravním zpožděním metodou MOMI

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cvejn, Jan
dc.contributor.author Pilgr, Jiří
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:56Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68431
dc.description.abstract Práce je zaměřena na praktické ověření vlastností metody MOMI nastavení PID regulátoru pro jednorozměrové lineární systémy s dopravním zpožděním. Parametry regulátoru budou určeny na základě kritéria optimálního modulu s využitím charakteristických ploch získaných násobnou integrací přechodové charakteristiky Vlastnosti metody budou dle možností ověřeny na reálné soustavě a budou srovnány s vlastnostmi alespoň jedné alternativní metody. cze
dc.format 62 s., 7 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject PID regulátor cze
dc.subject řízení cze
dc.subject metoda MOMI cze
dc.subject lineární systémy cze
dc.subject dopravní zpoždění cze
dc.subject PID controller eng
dc.subject Control eng
dc.subject MOMI method eng
dc.subject Linear systems eng
dc.subject Dead time eng
dc.title Návrh PID regulátoru pro řízení systémů s dopravním zpožděním metodou MOMI cze
dc.title.alternative Tuning of PID controller for control of systems with dead time by using the MOMI method eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Chaloupka, Josef
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The work is focused on practical verification of the properties of the MOMI PID controller tuning method for one-dimensional linear systems with dead time. Parameters of controller will be determined on the basis of the magnitude optimum criterion using characteristic areas obtained by multiple integration of the step response. The method properties will be verified on a real system and will be compared with properties of at least one alternative controller tuning method. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35964
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Diplomová práce je zaměřena na praktické ověření vlastností metody MOMI nastavení PID regulátoru pro jednorozměrové lineární systémy s dopravním zpožděním. Teoretická část obsahuje uvedení do problematiky a popis využitých metod. Praktická část obsahuje naměřené odezvy v podobě grafů a výpočetní skripty. cze
dc.identifier.stag 32188
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account