Stavová regulace tepelné soustavy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupka, Libor
dc.contributor.author Jiránek, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:54Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68426
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou stavového popisu modelu tepelné soustavy, identifikací a návrhem regulátorů. Teoretická část se věnuje stavovému popisu a metodám identifikace soustav. Praktická část popisuje vybranou tepelnou soustavu a její identifikaci, měření a regulaci. K regulaci je používán a diskrétní stavový regulátor s estimátory úplného a redukovaného řádu. Následuje ověření činnosti zvolených regulátorů na tepelné soustavě. V závěru jsou porovnány výsledky simulovaných a reálných experimentů. Propojení mezi počítačem a tepelnou soustavou zajišťuje měřicí karta Humusoft MF 634. cze
dc.format 62 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject stavová regulace cze
dc.subject estimátor cze
dc.subject tepelná soustava cze
dc.subject Humusoft MF 634 cze
dc.subject Control eng
dc.subject Estimator eng
dc.subject Thermal system eng
dc.subject Humusoft MF 634 eng
dc.title Stavová regulace tepelné soustavy cze
dc.title.alternative State Feedback Control of Thermal System eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Škrabánek, Pavel
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with problematics of state space of thermal system model, identification and design regulators. The theoretical part deals with state space and methods of systems identification. The practical part describes the thermal system and its identification, measurement and controlling. For controlling is used a discrete state controller with estimators full and reduced order. Regulators are performed on thermal system for verifying functionality. The results of simulation and real experiments are compared. The interface between PC and the thermal system is measuring card Humusoft MF 634. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35952
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Hlavním cílem diplomové práce byl teoretický návrh a simulační a praktické ověření činnosti stavových regulátorů, jejichž součástí jsou estimátory úplného resp. redukovaného řádu, pro řízení tepelné laboratorní soustavy. Autor realizoval celkem tři různé regulátory, které úspěšně aplikoval při řízení matematického modelu i reálné soustavy. Autor však v textu nedostatečně vysvětluje volbu parametrů regulátorů. Rovněž nedostatečně využívá získaných výsledků ke srovnání jednotlivých regulačních pochodů. Student naplnil zadané cíle práce. cze
dc.identifier.stag 32182
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account